top of page

Danışan Sözleşmesi

Cultivating Presence bireyin iyi olma haline destek olan bir danışmanlık ve koçluk hizmetidir. “Cultivating Presence”  süreci,  danışman ve danışan arasında güven ve iş birliğine dayalı, yüksek etkileşimli seanslar üzerinden ilerler.  

 

Danışmanın yargısız dinleme yaklaşımı ve gizliliği koruması sayesinde,  danışan  mahrem  düşünce ve duygularını sunulan güvenli alanda dile getirebilir.  Amaç danışanın  iç dünyasını  güven içinde ifade edebilmesi sonucunda sorunlarını aşmasına yardımcı olacak  kişisel kaynaklara ulaşmasıdır.

 

Bu süreçte, karşılıklı mutabakata varılmış hedeflere ulaşmak için danışan hem kendine hem danışmana dürüstçe kendi iç dünyasını görünür kılar. Danışman ise bu yolculuğa eşlik ederken bireyin bireyselliğine, fiziksel, duygusal ve spritüel otonomisine saygı gösterir. Nasihat vermez, doğru ve yanlış kavramları ile değerlendirmez. Danışman, bireyin gelişimine yönelik dağarcığında olan bilgilerini paylaşırken öneri getirebilir ancak ikna etmeye çalışmaz. Seçimin danışana ait olduğunun bilincindedir.  
 

Seanslarda, danışanın kişisel ihtiyaçlarına uygun olarak; Gestalt Terapi ve Koçluğu,  Dışavurumcu Sanat Terapisi, Aile ve Çift Terapileri, Aile Dizimi, Diamond Approach ve Core Energetics (Beden Psikoterapisi) yaklaşımları kullanılmaktadır.

 

Beden psikoterapisi kullanılan seanslarda, bazı basit basit vücut hareketleri ve egzersizler uygulama dahilindedir. Bu çalışmadan önce danışana uygun teknikleri sunabilmek için gözleme dayalı bir vücut değerlendirmesi yapılması gerekir. Beden psikoterapisi kullanılan seanslara rahat kıyafet ile gelinmesi önerilir.  

bottom of page