top of page

Danışan Sözleşmesi

 • Etik Standartlar
  Core Energetics'te 4 yıllık bir beden psikoterapisi mesleki eğitimi alan danışman, bu disiplinin etik kuralları içinde çalışma sorumluluğunu taşımaktadır. Ayrıca danışmanın uluslararası profesyonel standartlar gereği, uygun bir mesleki eğitim seviyesinde olması ve uzmanlığını güncel tutması beklenir. Bu nedenle danışman da bir süpervizör ile çalışır ve seanslardan edindiği gözleme dayalı bilgileri, danışanlarının kimliğini gizli tutarak, paylaşır. Core Energetics Etik Kodları'na bağlı olarak danışman; bütün seanslarına dürüstlük, şeffaflık, yargısızlık, insan haysiyeti ve bütünlüğüne saygı gibi ilkelere bağlı hareket etmeyi peşinen kabul eder. Danışman tüm mesleki sorumluluklarını insan haklarına saygılı bir biçimde yerine getirir. Danışman kurduğu profesyonel ilişki çerçevesinde ve süresince, danışanları ile kişisel olarak hiç bir sosyal, romantik veya cinsel hiç bir ilişkiye girmez. Seans dışı sosyal ortamlarda karşılaşıldığında, herhangi bir iletişim kurma insiyatifi danışana aittir. Danışman, danışanının o anki kararına saygı gösterir.
 • Seansların Kurgulanması
  Düzenli seanslara başlanmadan önce, danışman ile danışan arasında yarım saatlik bir ön görüşme gerçekleştirilir. Bu ön görüşmeye katılmak için danışan, kendine danışman tarafından iletilen online formu doldurma yükümlülüğünü taşır. Danışan bu ön görüşme seansında, bireysel ihtiyaçlarını ve Cultivating Presence İç Yolculuğuna çıkması durumunda neyi gerçekleştirmek istediğini dile getirir. Danışan ve danışman karşılıklı olarak bu yolculuğa birlikte çıkma kararı verdikten sonra, danışan daha kapsamlı bir bilgi formu doldurur. Cultivating Presence İç Yolculuğu başladıktan 3-4 seans sonra, danışanın katıldığı seanslar ve danışman ile ilgili bir değerlendirme yapması istenir. Bu değerlendirme sonrası, devam eden seansların ne şekilde kurgulanacağı konusunda karşılıklı bir mutabakata varılır. Cultivating Presence İç Yolculuğu devam ettiği süre içerisinde gerekli gördükçe benzer değerlendirmeler tekrarlanır. Seanslar bir saat sürer. Haftada bir veya iki haftada bir seans yapılması önerilir.
 • Danışmanlık Yolculuğunun Tamamlanması
  Danışan bu yolculuğu istediği bir zamanda herhangi bir nedenden dolayı bitirme kararı alabilir fakat bu durumu önceden mutlaka danışanı ile değerlendirmesi önerilir. Zira danışanın zorlu bir iç süreçten geçiyor olma olasılığı mutlaka göz önünde bulundurması gereken bir durumdur. Böyle durumlarda, hemen iyileşme öncesinde iç dünyada yaşanan acının şiddeti daha çok hissedilir olur. Bu dönemde savunma mekanizmaları acıdan kaçınmak için artık devrede değildir. Gerçek iyileşme için, belli bir süre ortaya çıkan bu acıya dayanıklılık göstermekten başka bir alternatif yol yoktur. Tam da bu dönemde süreci bitirme kararı emeğin boşa gitmesine sebep olacağı için, bütün yolculuk tamamlama kararlarının danışman ile değerlendirilmesi önemsenir. Sebebi ne olursa olsun, danışanın bitirme kararını takiben danışmanı ile 2 veya 3 kapanış seansı yapması önerilir. Bu seanslarda yolculuk sırasında kazandığı değerler gözden geçirilir ve bu sayede yapılan iç yolculuğun bireyde neleri dönüştürmüş olduğu görülür. Danışan bitirme kararını paylaşmadan, iletişimini keser ve danışmanın temas kurma girişimlerine rağmen 2 hafta içinde geri dönüş yapmazsa danışman, danışanına özel hazırlanan yolculuk planını iptal eder.
 • Ücretler
  Cultivating Presence İç Yolculuğu’nun danışan tarafında etkili olması için danışmanın önerisi ile, seans frekans ve saatleri karşılıklı olarak organize edilir. Danışan açısından, önceden belirlenmiş seans sıklığına sadık kalarak, zamanında seanslara gelinmesi hedefe ulaşılması açısından önemlidir. Seansa geç kalındığında, danışan tarafından danışmana zamanlı bilgi verilmesi beklenir. Danışan seansa, kendine ayrılan seans süresi içinde geldiğinde, kalan zamanı kullanır. Tam seans ücreti alınır. Seansa gelmek ile ilgili bir engel çıktığında, danışanın bu durumu telefon veya mesaj ile en az 24 saat önce bildirip, takvimli seansını farklı bir zamana almak üzere talep oluşturması beklenir. Daha önce randevusu alınmış seanslar 24 saat önce iptal edildiğinde ücret ödenmez, daha geç iptallerde ise tam seans ücreti alınır. Seans ücretleri her oturum sonrası danışmana ödenir. Seansların faturası ise ay sonlarında toplam seans sayısı x seans ücreti + KDV olarak elden danışana iletilir. Devam eden seanslarda ücretler, her senenin Eylül ayında yıllık olarak değerlendirilir. Ücrete yansıyacak farklar iki ay öncesinden danışana bildirilir.
 • Sınırlayıcı Durumlar
  Alkol ve uyuşturucu etkili maddelerin etkisi altındayken seansa girmek uygun olmadığından, danışanın bu gibi durumlardan kaçınması gerekir. Herhangi bir bedensel aktivite yapmayı zorlaştırabilecek bir tıbbi durum söz konusu olduğunda, bu bilginin danışan tarafından paylaşılması beklenir. Bu bilginin paylaşılmaması sonucu doğabilecek tüm olumsuzlukların sorumluluğu danışana aittir. Psikiyatrik bir sorun/teşhis söz konusu olduğunda, Cultivating Presence seanslarına katılması uygun olmaz. Medikal ve psikolojik klinik teşhis ve tanı gerektiren durumlarda; danışman da danışanını psikiyatrist veya klinik psikologlara yönlendirecektir. Cultivating Presence içsel yolculuğa girmiş olan danışanın, herhangi bir nedenle, bir psikiatrik ve/veya klinik destek alması gerekiyorsa, bu iki hizmetin koordinasyonu ile ilgili danışmanıyla konuşması gerekir. Bu durumlarda danışanın rızası olmadan, psikiyatrik hizmet veren üçüncü şahıslarla bilgi paylaşılmaz.
 • Gizlilik Esasındaki İstisnalar
  Mesleki etiğin bir gereği olarak insan güvenliği söz konusu olduğunda, gizlilik ilkesinde bir takım istisnalar olabilir. Bu durumlar geçerli olduğunda, danışmanın yetkili merciler ile bilgi paylaşması gerekli görülür. Bunlar; Danışan kendisine ve/ya başka birine zarar vermek istediğini beyan ettiğinde ve tehdidin ciddi olduğu düşünüldüğünde Bir minör, yaşlı bir kişi ve/ya korunma ihtiyacı içinde olan bir yetişkinin, cinsel ve/ya fiziksel zarar görebileceği ve/ya istismara maruz kalabileceği öngörüldüğünde Kurgulanan bir terör eylemi ve/ya diğer yasa dışı eylem hakkında bilgi edinildiğinde Danışman herhangi bir mahkemede ifade vermeye çağırıldığında ve/ya elindeki belgelerin mahkemece paylaşılması istendiğinde Bu durumlarda danışman, gizlilik ilkesinden bağımsız olarak seanslarda paylaşılmış olan bilgileri, danışanı ile değerlendirmeksiniz gerekli mercilere iletebilir. Bu merciler; psikolog ve psikiyatristler, kolluk kuvvetleri ve/ya ilgili yasal makamlar olabilir. Bazı durumlarda danışan, kendisi ile ilgili bilgileri danışmandan, önerdiği kişiler ile paylaşmasını isteyebilir (eş, doktor, aile vb.). Bu durumda danışman bu talep ile ilgili danışanından bir onay belgesini imzalamasını ister. Gizlilik ilkesinin istisnası söz konusu olduğunda, sürecin tüm partilerin hayrına hizmet edecek şekilde yürütülmesine özen göstermek, danışmanın sorumluluğundadır.

Cultivating Presence bireyin iyi olma haline destek olan bir danışmanlık ve koçluk hizmetidir. “Cultivating Presence”  süreci,  danışman ve danışan arasında güven ve iş birliğine dayalı, yüksek etkileşimli seanslar üzerinden ilerler.  

 

Danışmanın yargısız dinleme yaklaşımı ve gizliliği koruması sayesinde,  danışan  mahrem  düşünce ve duygularını sunulan güvenli alanda dile getirebilir.  Amaç danışanın  iç dünyasını  güven içinde ifade edebilmesi sonucunda sorunlarını aşmasına yardımcı olacak  kişisel kaynaklara ulaşmasıdır.

 

Bu süreçte, karşılıklı mutabakata varılmış hedeflere ulaşmak için danışan hem kendine hem danışmana dürüstçe kendi iç dünyasını görünür kılar. Danışman ise bu yolculuğa eşlik ederken bireyin bireyselliğine, fiziksel, duygusal ve spritüel otonomisine saygı gösterir. Nasihat vermez, doğru ve yanlış kavramları ile değerlendirmez. Danışman, bireyin gelişimine yönelik dağarcığında olan bilgilerini paylaşırken öneri getirebilir ancak ikna etmeye çalışmaz. Seçimin danışana ait olduğunun bilincindedir.  
 

Seanslarda, danışanın kişisel ihtiyaçlarına uygun olarak; Gestalt Terapi ve Koçluğu,  Dışavurumcu Sanat Terapisi, Aile ve Çift Terapileri, Aile Dizimi, Diamond Approach ve Core Energetics (Beden Psikoterapisi) yaklaşımları kullanılmaktadır.

 

Beden psikoterapisi kullanılan seanslarda, bazı basit basit vücut hareketleri ve egzersizler uygulama dahilindedir. Bu çalışmadan önce danışana uygun teknikleri sunabilmek için gözleme dayalı bir vücut değerlendirmesi yapılması gerekir. Beden psikoterapisi kullanılan seanslara rahat kıyafet ile gelinmesi önerilir.  

bottom of page