top of page

Olumsuz İç Sesle Yaşamak

Sizi mükemmel olmaya zorlayan, beklentilerini karşılamadığınızda eleştiren, hatta psikolojik olarak aşağılayıp, döven iç sesinizin sizden çaldığı hayat enerjisinin farkında mısınız?

 

Olumsuz iç ses, ebeveynlerimizden duyduğumuza benzer. Statükoyu koruma odaklıdır. Beklentileri vardır. Neyin, nasıl olması gerektiğini bilir. Yargılayıcıdır, hatta bazen suçlayıcı ve cezalandırıcı da olabilir. Kendinize duyduğunuz güveni ve öz saygınızı zedeleyebilir.

 

Olumsuz iç sesinizin sınırlarını çizmeyi öğrendiğinizde yaşam ve duygusal enerjiniz artar. Özgün varoluşunuzun doğal kaynakları harekete geçer. Öz sevginiz, yaşam coşkunuz, cesaret, özgün irade ve sezgisel gücünüz hayatınıza geri döner.

Örnek Çalışma Akışı

Ücretsiz yarım saatlik ön görüşme

Cultivating Presence yolculuk öncesi formların doldurulması

 

1. Olumsuz iç ses ile tanışma ve sınırları çizme.

2. Özgün Varoluş  ile temas

3. Özgün Varoluşun doğal akışını engelleyen ve karanlıkta kalmış iç kaynaklara erişim ve dönüşümün başlaması

4. Olumsuz iç sesin aktif olarak sınırlandırılmış olduğu; sağlıklı, öz bilinçten ve öz sevgiden beslenen bir hayatın ilk adımı

Seans sayısı: 4

Seans süresi: 1 saat

Frekans: Haftada bir veya iki haftada bir

Metodoloji:       

Ön görüşmeyi takiben bireysel ihtiyaçlara göre deneyimsel bir çalışma akışı planlanır.

Olumsuz İç Sesle Yaşamak

Bilinçli İlişki Yönetimi

Çocuğunuz, eşiniz, anneniz, babanız ve  dostlarınızla ilişkileriniz nasıl? İlişki dinamikleriniz üzerindeki etkinizin farkında mısınız?

 

Çoğu zaman ilişkilerimizde yaşadığımız problemler, tıkanıklıklar ve zorlukları karşımızdaki kişilere atfederiz. Bu yaklaşım bizi öğrenilmiş çaresizlik döngüsüne sokar. Halbuki sorumluluğu kabul edip, karşımızdaki kişiyle mücadele etmek yerine kendimizle çalışarak bireysel bir girişimde bulunduğumuzda, sorunlu olarak nitelendirdiğimiz ilişkimizdeki bütün dinamiği dönüştürebiliriz.

 

İlişkileri dönüştürmeye yönelik bireysel bir girişim, kişinin kendi ile kurduğu dürüst bir ilişki ile başlar. Kendiniz ile dürüst bir ilişki kurmak için yaratıcı süreçler üzerinden planlanmış bir Özgün Varoluş deneyimi, sağlıklı ilişkiler kurmanızı ve sorunlu ilişkilerinizi dönüştürmenize yardımcı olacaktır. Bu sayede içinizdeki özlem ve kırgınlıkları fark edip,  kendinizi derinden tanıyacak ve içsel kaynaklarınıza erişebileceksiniz. Artan farkındalığınız, hem kendinizle hem de çevrenizle olan ilişkilerinize yeni bir ilişki dinamiği kazandıracaktır.

Örnek Çalışma Akışı

Ücretsiz yarım saatlik ön görüşme

Cultivating Presence yolculuk öncesi formların doldurulması

1. İlişki haritasının ve iletişim patternlerinin çizimi

2. Dönüştürülmek istenen ilişkinin mercek altına alınarak, ilişki dinamiği ile ilgili farkındalık kazanılması

3- Kişinin dönüştürmek istediği ilişkideki sorumluluğu alması ve iç engelleri ile ilgili farkındalık kazanması

4- Özgün Varoluşa dayanan yeni bir duruşun ilişki dinamiği üzerindeki etkilerinin araştırılması

Seans sayısı: 4

Seans süresi: 1 saat

Frekans: Haftada bir veya iki haftada bir

Metodoloji:       

Ön görüşmeyi takiben bireysel ihtiyaçlara göre deneyimsel bir çalışma akışı planlanır.

Bilinçli İlişki Yönetimi

Sevgili Özlemi

Uzun zamandır bir sevgiliniz yok mu? Yakın ve derin bir ilişki özlemi mi çekiyorsunuz? Kendinize ait bir aileye sahip olma hayalleri mi kuruyorsunuz? Yapmayı düşündüğünüz şeyleri, bir sevgilinizin olduğu, bir aile kurduğunuz zamanlara mı erteliyorsunuz? Ve gün geçtikçe umutsuzluğa mı kapılıyorsunuz?

Bir sevgiliye sahip olmayı ve/ya bir aile kurmayı, ulaşması gereken bir hedef haline getirdikçe, kişi kendisini boş bir çaba içerisinde bulur. Her geçen gün zihinde şekillenen ideal eş ve aile imajları, kişiyi hayal alemine hapis eder. Kişi gerçekliğe ve gerçekte yaşadığı düşünce ve duygulara yabancılaşır. Hayal kırıklıklıklarından kaçmak için özlemlere tutundukça, hayatın ve günün sunduğu nimetler ve fırsatlar gözden kaçar. Bu durum, bireyin, manevi tatmin duygusu yaşamasını ve dolayısıyla doğru olanı hayatına çekmesini mümkün kılan Özgün Varoluşundan kopmasına sebep olur.

Kişi özlemin kaynağındaki gerçek arzusu ile temas kurduğunda, aslında ulaşmak istediklerinin; sevgi, gerçeklik, sadakat, aşkınlık, asalet, hayat amacı, aidiyet vb. iç değerler olduğu fark eder.  Kaynağı yaşam enerjisi olan arzunun, beden psikoterapi yöntemleri ile vücut bulmasına izin verdikçe; birey özlemlerinin gerçekleşmesini mümkün kılacak olan otantik gücünün harekete geçtiğini deneyimler. Aynı zamanda bu dinamik çalışma, bilinç dışına itilen korku ve endişe gibi duyguları ve koşullanmışlıklardan kaynaklanan engelleyici inanışları da su yüzüne çıkarır. Bu duyguları ve düşünce kalıplarını kabul edip dönüştürdükçe, özlem duyulan ilişkiye engel olan dinamikler kişinin hayatından çıkar.

Örnek Çalışma Akışı

Ücretsiz yarım saatlik ön görüşme

Cultivating Presence yolculuk öncesi formların doldurulması

1- Özlem duyulan ilişki ve/veya ailenin idealdeki tanımı ve vizyonu.  Bu vizyon gerçekleştiğinde, ne gibi duygu ve düşüncelerin deneyimlenebileceğinin ortaya konulması. Arzunun harekete geçirilmesi.

2-  Bireyin arzu duyduğu yönde harekete geçmesini engelleyen bilinç dışı dinamiğin ortaya çıkarılması. Bu engelin dönüştürülmesi için harekete geçirilmesi

3- Beden psikoterapi yöntemleri ile kişiye engel olan dinamiğin dönüştürülmesi ve kaynağı yaşam enerjisi olan arzunun güçlenmesi

4- Özgün Varoluşun bilgeliği ve yaratıcı kaynakları ile temas kurulması. İç kaynakların gelişimi yönünde  aksiyon planı oluşturulması.

Seans sayısı: 4

Seans süresi: 1 saat

Frekans: Haftada bir veya iki haftada bir

Metodoloji:       

Ön görüşmeyi takiben bireysel ihtiyaçlara göre deneyimsel bir çalışma akışı planlanır.

Sevgili Özlemi

Yöneticinizi Yönetin

İş yaşamında ve çevrenizde, güç ve/ya otorite sahibi pozisyonlardaki kişilerle zorluk mu yaşıyorsunuz? Onların kararlarını takip ederken, içinizde kontrol edemediğiniz bir öfke ve/ya çaresizlik mi uyanıyor? Kendinizi tutamayıp bu kişilerle bir güç mücadelesine mi giriyorsunuz?

 

Otorite sahibi pozisyonlardaki ve/ya üstümüz olan kişilerin güçlü ve destekleyici olmalarını, çevrelerindeki kişileri koruyup kollayıp motive etmelerini ve güçlerini bu kişilerin yaşantılarını daha iyi bir noktaya getirmek için kullanmalarını bekleriz. Bu beklenti ile kişisel gücümüzü, kendimize olan sorumluluğumuzu farkına varmadan otorite sahibi olarak gördüğümüz kişiye vermiş oluruz. Halbuki kendi iç kaynaklarımızda var olan kişisel güce sahip çıksak, bireysel sorumluluklarımızı kabul etsek; hayatımızda bulunan otorite sahibi kişilerle karşılıklı beklentilerimizi doğru dengeleyebilir ve ilişkimizdeki sınırların sağlıklı bir şekilde netleşmesine yönelik inisiyatif alabiliriz. Otorite ile ister istemez girdiğimiz güç mücadelesinden, inisiyatif alarak ve teslim olmak yerine, güç birliği yaparak çıkabiliriz.

 

Güç kavgasından, güç birliği yapmaya geçmek ancak, kişinin kendini, kendi ayakları üzerinde duran sağlam bir birey gibi hissetmesi ile mümkün olur. Otorite karşısında tetiklenen güç mücadelesinin kaynağında, kabullenmek istemediğimiz ve güçsüzlük olarak algıladığımız bir kırılganlık ve/ya ihtiyaç vardır. Halbuki, içsel gücümüzü, Özgün Varoluş deneyimi ile  harekete geçirerek bu ihtiyaçlarımıza ve kırılganlıklarımıza sahip çıkıp, destekleyici bir içsel yanıt verdiğimizde; kendi gücümüzü hem bedensel olarak hem de psikolojik olarak hissedebiliriz. Bu sayede otorite karşısında kendi bireysel duruşumuzu güçlendirmiş oluruz. Astlarımız ile ilişkimizde, yetki ötesinde, eşit düzeyde bir iletişim kurarak güç birliğine doğru adım atabiliriz. Bu girişimlerimiz ile içsel gücümüz ve öz güvenimiz pekiştirir, çevremizin nezdinde bir lider olarak algılanırız.

Örnek Çalışma Akışı

Ücretsiz yarım saatlik ön görüşme

Cultivating Presence yolculuk öncesi formların doldurulması

1. Otorite ile yaşanan ilişki dinamiğinin ortaya konulması ve ast üst ilişkisindeki kişisel sorumluluk sınırlarının duygudan arındırılarak tanımlanması  

2. Özgün varoluştan kaynaklanan kişisel gücün ortaya çıkmasını engelleyen duygu ve düşünce dinamiği ile ilgili farkındalık kazanılması

3.  Kişisel farkındalığın artmasıyla ortaya çıkan negatif duygu ve düşüncelerin dönüştürülmesi

4. Özgün varoluştan kaynaklanan kişisel gücün deneyimlenmesi.  Bu duruşun bireyin iş hayatı ve yaşamında neleri değiştirebileceğinin değerlendirilmesi.  Özgün varoluştan kaynaklanan kişisel gücün geliştirilmesi için aksiyon planının hazırlanması.

Seans sayısı: 4

Seans süresi: 1 saat

Frekans: Haftada bir veya iki haftada bir

Metodoloji:       

Ön görüşmeyi takiben bireysel ihtiyaçlara göre deneyimsel bir çalışma akışı planlanır.

Yöneticinizi Yönetin

Aile Bireylerini Yönetin

Bir aile şirketinde babanız, anneniz, kardeşleriniz ve/ya diğer aile bireyleri ile mi çalışıyorsunuz?  Aile içinde gerginlik yaratan ilişkiler işe mi yansıyor? Bu nedenle işin zarar gördüğünü mü düşünüyorsunuz? Tetiklenip tepkisel mi davranıyorsunuz veya çaresizlik yaşayıp geri mi çekiliyorsunuz?

Aile sistemi içindeki rolümüz biz büyürken ebeveynler ve diğer aile büyükleri ile ilişkilerimize dayalı olarak şekil alır. Küçük yaşlarda yetişkin bilincimiz daha gelişmediğinden, çocuk aklı ile aile içinde kendimize uygun bir duruş buluruz. Bu bilinç dışı bir süreçtir. Aile şirketlerinin iş ortamı aile sisteminin bir yansıması olduğundan, geçmişte çocuk aklımızın oluşturduğu davranış kalıpları, otomatik olarak çalışma hayatımızda karşımıza çıkar. Bu davranışlarımız genellikle tepkiseldir. Aile şirketinde etkin olabilmek için kendi kişisel gücümüzü ortaya koymanın yanı sıra  hem yaşıtlarımızı hem de diğer kuşakları iş birliği yapmak üzere yönetebilmemiz gerekir.

Çocuklukta, savunma mekanizmasının bir parçası olarak, çoğunlukla acıdan kaçınmak için geliştirilen tepkisel davranışlara dayalı stratejiler, bireyin Özgün Varoluş sergilemesini engeller. Birey gelişim sürecinde oluşan bu yaralara sahip çıktığında, hem bedensel hem de psikolojik olarak güçlenir. İçsel gücünü günlük hayatında deneyimlemeye başlar. Bu sayede daha önce aile bireyleri karşısında çaresiz hissederken, bu dönüşüm sonrasında  kendi yetişkin duruşunu güçlendirmiş olur. Aile sistemindeki kurulu hiyerarşinin ötesinde, otorite sahibi figürlerle eşit düzeyde bir iletişim kurarak, işbirliğine doğru adım atabilir. Verdiği kararlar rasyonel temellere oturur. Aile bireyleri nezdinde bir lider olarak algılanır.

Örnek Çalışma Akışı

Ücretsiz yarım saatlik ön görüşme

Cultivating Presence yolculuk öncesi formların doldurulması

1. Aile sistemi içinde, bireyin konumu haritalandırılır. Haritada ortaya koyulan duruşun bireye kazandırdıkları ve kaybettirdiklerinin değerlendirilmesi. Mevcut durumla ilgili farkındalık kazanılması

2. Gelecekte sergilemek istenilen duruşun ortaya konması. Bu duruşu sağlamak için bireyin önündeki içsel engellerin araştırılması

3. İçsel engellerin dönüşmesi için vücudun ve zihnin harekete geçirilmesi

4. Özgün varoluştan kaynaklanan kişisel gücün deneyimlenmesi. Dönüşüm sonrası aile işinde bireysel yöneticilik tecrübesinin canlandırılması ve buna uygun bir aksiyon planının hazırlanması

Seans sayısı: 4

Seans süresi: 1 saat

Frekans: Haftada bir veya iki haftada bir

Metodoloji:       

Ön görüşmeyi takiben bireysel ihtiyaçlara göre deneyimsel bir çalışma akışı planlanır.

Aile Bireylerini Yönetin
bottom of page