top of page

Sevgili Özlemi

Uzun zamandır bir sevgiliniz yok mu? Yakın ve derin bir ilişki özlemi mi çekiyorsunuz? Kendinize ait bir aileye sahip olma hayalleri mi kuruyorsunuz? Yapmayı düşündüğünüz şeyleri, bir sevgilinizin olduğu, bir aile kurduğunuz zamanlara mı erteliyorsunuz? Ve gün geçtikçe umutsuzluğa mı kapılıyorsunuz?

Bir sevgiliye sahip olmayı ve/ya bir aile kurmayı, ulaşması gereken bir hedef haline getirdikçe, kişi kendisini boş bir çaba içerisinde bulur. Her geçen gün zihinde şekillenen ideal eş ve aile imajları, kişiyi hayal alemine hapis eder. Kişi gerçekliğe ve gerçekte yaşadığı düşünce ve duygulara yabancılaşır. Hayal kırıklıklıklarından kaçmak için özlemlere tutundukça, hayatın ve günün sunduğu nimetler ve fırsatlar gözden kaçar. Bu durum, bireyin, manevi tatmin duygusu yaşamasını ve dolayısıyla doğru olanı hayatına çekmesini mümkün kılan Özgün Varoluşundan kopmasına sebep olur.

Kişi özlemin kaynağındaki gerçek arzusu ile temas kurduğunda, aslında ulaşmak istediklerinin; sevgi, gerçeklik, sadakat, aşkınlık, asalet, hayat amacı, aidiyet vb. iç değerler olduğu fark eder.  Kaynağı yaşam enerjisi olan arzunun, beden psikoterapi yöntemleri ile vücut bulmasına izin verdikçe; birey özlemlerinin gerçekleşmesini mümkün kılacak olan otantik gücünün harekete geçtiğini deneyimler. Aynı zamanda bu dinamik çalışma, bilinç dışına itilen korku ve endişe gibi duyguları ve koşullanmışlıklardan kaynaklanan engelleyici inanışları da su yüzüne çıkarır. Bu duyguları ve düşünce kalıplarını kabul edip dönüştürdükçe, özlem duyulan ilişkiye engel olan dinamikler kişinin hayatından çıkar.

Örnek Çalışma Akışı

Ücretsiz yarım saatlik ön görüşme

Cultivating Presence yolculuk öncesi formların doldurulması

1- Özlem duyulan ilişki ve/veya ailenin idealdeki tanımı ve vizyonu.  Bu vizyon gerçekleştiğinde, ne gibi duygu ve düşüncelerin deneyimlenebileceğinin ortaya konulması. Arzunun harekete geçirilmesi.

2-  Bireyin arzu duyduğu yönde harekete geçmesini engelleyen bilinç dışı dinamiğin ortaya çıkarılması. Bu engelin dönüştürülmesi için harekete geçirilmesi

3- Beden psikoterapi yöntemleri ile kişiye engel olan dinamiğin dönüştürülmesi ve kaynağı yaşam enerjisi olan arzunun güçlenmesi

4- Özgün Varoluşun bilgeliği ve yaratıcı kaynakları ile temas kurulması. İç kaynakların gelişimi yönünde  aksiyon planı oluşturulması.

Seans sayısı: 4

Seans süresi: 1 saat

Frekans: Haftada bir veya iki haftada bir

Metodoloji:       

Ön görüşmeyi takiben bireysel ihtiyaçlara göre deneyimsel bir çalışma akışı planlanır.

Ücretsiz Ön Görüşme Randevu Formu

Teşekkürler! En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.

bottom of page