top of page

Yöneticinizi Yönetin

İş yaşamında ve çevrenizde, güç ve/ya otorite sahibi pozisyonlardaki kişilerle zorluk mu yaşıyorsunuz? Onların kararlarını takip ederken, içinizde kontrol edemediğiniz bir öfke ve/ya çaresizlik mi uyanıyor? Kendinizi tutamayıp bu kişilerle bir güç mücadelesine mi giriyorsunuz?

 

Otorite sahibi pozisyonlardaki ve/ya üstümüz olan kişilerin güçlü ve destekleyici olmalarını, çevrelerindeki kişileri koruyup kollayıp motive etmelerini ve güçlerini bu kişilerin yaşantılarını daha iyi bir noktaya getirmek için kullanmalarını bekleriz. Bu beklenti ile kişisel gücümüzü, kendimize olan sorumluluğumuzu farkına varmadan otorite sahibi olarak gördüğümüz kişiye vermiş oluruz. Halbuki kendi iç kaynaklarımızda var olan kişisel güce sahip çıksak, bireysel sorumluluklarımızı kabul etsek; hayatımızda bulunan otorite sahibi kişilerle karşılıklı beklentilerimizi doğru dengeleyebilir ve ilişkimizdeki sınırların sağlıklı bir şekilde netleşmesine yönelik inisiyatif alabiliriz. Otorite ile ister istemez girdiğimiz güç mücadelesinden, inisiyatif alarak ve teslim olmak yerine, güç birliği yaparak çıkabiliriz.

 

Güç kavgasından, güç birliği yapmaya geçmek ancak, kişinin kendini, kendi ayakları üzerinde duran sağlam bir birey gibi hissetmesi ile mümkün olur. Otorite karşısında tetiklenen güç mücadelesinin kaynağında, kabullenmek istemediğimiz ve güçsüzlük olarak algıladığımız bir kırılganlık ve/ya ihtiyaç vardır. Halbuki, içsel gücümüzü, Özgün Varoluş deneyimi ile  harekete geçirerek bu ihtiyaçlarımıza ve kırılganlıklarımıza sahip çıkıp, destekleyici bir içsel yanıt verdiğimizde; kendi gücümüzü hem bedensel olarak hem de psikolojik olarak hissedebiliriz. Bu sayede otorite karşısında kendi bireysel duruşumuzu güçlendirmiş oluruz. Astlarımız ile ilişkimizde, yetki ötesinde, eşit düzeyde bir iletişim kurarak güç birliğine doğru adım atabiliriz. Bu girişimlerimiz ile içsel gücümüz ve öz güvenimiz pekiştirir, çevremizin nezdinde bir lider olarak algılanırız.

Örnek Çalışma Akışı

Ücretsiz yarım saatlik ön görüşme

Cultivating Presence yolculuk öncesi formların doldurulması

1. Otorite ile yaşanan ilişki dinamiğinin ortaya konulması ve ast üst ilişkisindeki kişisel sorumluluk sınırlarının duygudan arındırılarak tanımlanması  

2. Özgün varoluştan kaynaklanan kişisel gücün ortaya çıkmasını engelleyen duygu ve düşünce dinamiği ile ilgili farkındalık kazanılması

3.  Kişisel farkındalığın artmasıyla ortaya çıkan negatif duygu ve düşüncelerin dönüştürülmesi

4. Özgün varoluştan kaynaklanan kişisel gücün deneyimlenmesi.  Bu duruşun bireyin iş hayatı ve yaşamında neleri değiştirebileceğinin değerlendirilmesi.  Özgün varoluştan kaynaklanan kişisel gücün geliştirilmesi için aksiyon planının hazırlanması.

Seans sayısı: 4

Seans süresi: 1 saat

Frekans: Haftada bir veya iki haftada bir

Metodoloji:       

Ön görüşmeyi takiben bireysel ihtiyaçlara göre deneyimsel bir çalışma akışı planlanır.

Ücretsiz Ön Görüşme Randevu Formu

Teşekkürler! En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz!

bottom of page