top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Aile Şirketlerindeki Çatışma Ortamını, Birlikte Yaratım Kültürüne Dönüştürmek


Aile şirketlerinde, aile sistemi ile şirket sistemi birbiri içine geçtiği için, bu şirketlerde yönetim seviyesinde olan kişiler, çalışma hayatlarında farkında olmadan da olsa, var olan aile dinamiğini gözetirler. Bununla birlikte aile içinde doğal olarak var olan baba-oğul, anne-kız ve kardeş rekabeti, iş ortamına taşındığında, bu dinamiklerle bir de iş ortamında başa çıkmak hayatı daha da zor bir hale getirerek, çalışma ortamında gerginlik yaşanmasına sebep olur. Bu sistem kargaşası, iş perspektifinden bakıldığında, şirketin karlılığını ve geleceği için alınması gereken kararların kalitesini de etkiler.

Aile dinamiklerinden kaynaklanan ve doğal olarak var olan gerginliği sağlıklı yönetebilmek için, lider pozisyonlarında olan kişinin ilk önce kendi aile ilişkilerini ele alması gerekir. Bu noktada yönetici veya lidere düşen ilk iş, var olan aile sistemini olduğu gibi kabul etmek ve tüm gerçeklikleri ile net bir biçimde görmektir. İkinci adımda, yönetici veya lider var olan durumdan nasıl etkilendiğini değerlendirir. Kendisi ne hissediyor, hissettikleri kendine neler düşündürüyor, nasıl tetikleniyor, tetiklendiği zaman nasıl tepkiler veriyor ve verdiği tepkiler çevresindekiler üzerinde nasıl bir etkiye sahip, düşünür. Davranışlarının çevresindekiler üzerindeki etkisi, ekibini, şirketin bekası için varmak istediği yere götürüyor mu, değerlendirir. Kendinin ve çevresi üzerindeki etkisinin farkına varmış olur.

Bu farkındalık sayesinde birey kendi tetikleyicileri ile yüzleşmiş olur ve içinde yaşadığı yoğun duyguları kabul ederek, tahammül penceresini (window of tolerence) genişletir. Kendi duygularına bu şekilde eşlik eden kişi içsel dinamiklerini dönüştürebilir, gerginliklerle baş etme gücü artar.

Kendi iç dinamikleri ile ilgili farkındalık kazanan birey, daha önce tetiklendiği davranışlar karşısında soğukkanlılıkla durmaya yönelik kendisiyle çalışmaya başlayabilir. Kendisiyle çalışan lider veya yönetici, çevresindekilerin de kendisi gibi tetiklendiğini anlar. Bu nedenle farklı bir lisan kullanması gerektiğinin bilincine varır. Böylece çevresindekilerle samimi diyaloğa girerek, gerginlik yaratan davranışlarının kaynağını anlayabilir. Bu açık diyaloglar sayesinde, yeni ve yapıcı bir iletişim alanı ortaya çıkar. Bu yapıcı uzlaşma alanı, hem gerginliklerin azalmasına hem sistemin güçlenmesine hem de çatışmaların çözümlenmesine yardımcı olur.

Sistemde gerginlik yaratan zorlu duygular, karmaşık dinamikler kabul gördükçe, bireyler yoğun duygular üzerine inşa ettikleri dirençlerini ve tepkiselliklerini bir kenara bırakacak güveni hissetmeye başlarlar. Yeni fırsatları yaratma ve yakalamada büyük önem taşıyan yaratıcılık ve ortak yaratma güdüsü devreye girer. Sistem olarak farklı bir bilinç seviyesine ulaşmış olunur. Şirket endüstri 4.0'a uyumlanmak için gerekli "birlikte yaratım kültürüne" doğru yol alabilir hale gelir.


66 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page